Poslovni asistent generalnog direktora
”GEOSONDA-KONSOLIDACIJA” A.D. | Beograd
29.7.
▼ 7. 7. 2017.
Referent prodaje
Mikom Electronic d.o.o. Niš
30.7.
▼ 4. 7. 2017.
Serviser industrijskih mašina KOMAX
Mikom Electronic d.o.o.
30.7.
Elektroničar za industrijske mašine
Mikom Electronic d.o.o. | Novi Sad
30.7.
▼ 30. 6. 2017.
Prodavac za industrijske mašine
Mikom Electronic d.o.o.
30.7.
Inženjer mašinstva i mehatronike
Mikom Electronic d.o.o.
30.7.
Inženjer elektrotehnike
Mikom Electronic d.o.o. Niš
30.7.
Фејс Твит Плус