Nastavnik defektolog - oligofrenolog

Послодавац: ŠOSO "Vule Antić" Vranje
Место: Vranje
Истиче: 6. 11. 2013.

Nastavnik defektolog - oligofrenologna određeno vreme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva


Uslovi:
  • Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 8 stav 2 tač. 1 i 2 i stav 4 i članom 120 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ('Sl. glasnik RS', br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013).
  • Dokaz o propisanoj stručnoj spremi: diplomirani defektolog, smer oligofrenolog, diplomirani defektolog - master, smer oligofrenolog.

Uz prijavu kandidat treba da podnese:
  • dokaz o državljanstvu Republike Srbije (uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci), dokaz o propisanoj stručnoj spremi-diploma (ili overen prepis/fotokopija diplome).
  • Uverenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela navedena u članu 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, pribavlja škola.
  • Dokaz o psihičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja se pri zaključenju ugovora o radu, a proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima vrši Nacionalna služba za zapošljavanje, primenom standardizovanih postupaka, a pre donošenja odluke o izboru.

Prijave se podnose na adresu škole:

ŠOSO 'Vule Antić'
Radnih brigada 2
17500 Vranje

Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Изворни оглас


Фејс Твит Плус