Poslovni asistent generalnog direktora
”GEOSONDA-KONSOLIDACIJA” A.D. | Beograd, Valjevo
30.9.
▼ 14. 9. 2017.
Direktor za komercijalne poslove
FBC AD MAJDANPEK | Majdanpek
29.9.
Фејс Твит Плус